ΠΕΡΙ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ...

Θά παραθέσουμε τώρα, μία προφητεία τού Αγίου Νείλου τού Μυροβλήτου, πού ασκήτεψε αρχικά στό όρος Πάρνων, στόν Αγιο Πέτρο τής Κυνουρίας, 37 Km έξω από τήν Τρίπολη, κοντά στό ιστορικό Μοναστήρι τής Παναγίας τής Μαλεβή, από όπου έφυγε αργότερα, λόγω τού κλίματος τής περιοχής καί ήλθε μέ άλλους μοναχούς καί κατοίκησε στό Αγιον Όρος, σέ μιά σπηλιά κοντά στά φρικτά Καρούλια.
Ονομάσθηκε Μυροβλύτης, από τό Αγιο Μύρο πού έτρεχε από τόν τάφο του καί έφθανε μέχρι τά απότομα βράχια τής παραλίας, από όπου μέ βάρκες οί ναυτικοί τό μάζευαν.
Σήμερα, στά βράχια αυτά, καθώς κατεβαίνουν πρός τόν γκρεμό καί βυθίζονται στό χάος τής θάλασσας, φαίνονται καθαρά τά ίχνη τού Αγίου Μύρου...
Η προφητεία αυτή, μαζί μέ άλλη μία πού μιλάει καθαρά γιά τό μέλλον τού Αγίου Όρους, είναι γραμμένη πρό 600 περίπου χρόνων, καί αναφέρεται πιθανότατα στίς μέρες μας.


...Κατά τό 1900 έτος, βαδίζοντες πρός τόν μεσασμό τού 8ου αιώνος, άρχεται ο κόσμος τού καιρού εκείνου νά γίνεται αγνώριστος. Όταν πλησιάσει ο καιρός τής ελεύσεως τού Αντιχρίστου, θά σκοτισθή ή διάνοια τών ανθρώπων από τά πάθη τής σάρκας, καί θά πληθυνθεί σφόδρα ή ασέβεια καί ή ανομία. Τότε άρχεται ό κόσμος νά γίνεται αγνώριστος...
Θά μετασχηματίζονται οί μορφές των ανθρώπων και δεν θα γνωρίζονται οί άνδρες από τίς γυναίκες δια τής αναισχύντου ενδυμασίας και των τριχών της κεφαλής...
Οί τότε άνθρωποι θα αγριέψουν και θα γίνουν ωσάν θηρία από την πλάνην του Αντιχρίστου. Δεν θα υπάρχει σεβασμός εις τούς γονείς και γεροντοτέρους, η αγάπη θα εκλείψει, οι δε Ποιμένες των Χριστιανών Αρχιερείς και Ιερείς θα είναι ώς επί τό πλείστον, άνδρες κενόδοξοι, παντελώς μη γνωρίζοντες την δεξιάν οδόν από την αριστεράν.
Τότε θά αλλάξουν ήθη και παραδόσεις των Χριστιανών και της Εκκλησίας. Η σωφροσύνη θα χαθεί από τους ανθρώπους και θα βασιλεύσει η ασωτία. Το ψεύδος και η φιλαργυρία θα φθάσουν εις τον μέγιστο βαθμό και αλλοίμονο εις τους θησαυρίζοντας αργύρια.
Οί πορνείες, μοιχείες, αρσενοκοιτίες, κλοπές και φόνοι θα πολιτεύονται εν τώ καιρώ εκείνω και διά την ενέργειαν της μέγιστης αμαρτίας και ασελγείας οί άνθρωποι θέλουν στερηθεί την χάριν του Αγίου Πνεύματος όπου έλαβαν εις το Άγιον Βάπτισμα καθώς και την τύψιν καί τόν έλεγχο της συνειδήσεως...
Οί Εκκλησίες τού Θεού θά στερηθούν ευλαβών και ευσεβών Ποιμένων και αλλοίμονο τότε είς τούς εν τώ κόσμω ευρισκομένους Χριστιανούς οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστιν, διότι δεν θα βλέπουν από κανένα φώς επιγνώσεως.
Τότε θα αναχωρούν από τον κόσμον εις τα ιερά καταφύγια διά να εύρουν ψυχική ανακούφιση των θλιψεών τους και παντού θα ευρίσκουν εμπόδια και στενοχώριες. Και όλα αυτά θά γίνονται διά τό ότι ο Αντίχριστος θέλει κυριεύσει τα πάντα και γεννήσεται εξουσιαστής πάσης της Οικουμένης κάνοντας τέρατα και σημεία κατά φαντασία...
Θέλει δέ δώσει πονηρά σοφία είς τόν ταλαίπωρο άνθρωπο να εφεύρει νά ομιλεί ο ένας πρός τον άλλον από την μίαν άκρη της γης εως την άλλη.
Τότε οί άνθρωποι θα πετούν στον αέρα όπως τά πουλιά, καί θά διασχίζουν τόν βυθό της θάλασσας όπως τά ψάρια...
Καί κάνοντας όλα αυτά, οι δυστυχείς άνθρωποι, θά περνούν τήν ζωή τους μέ άνεση, μη γνωρίζοντες οι ταλαίπωροι ότι όλα αυτά, είναι μιά πλάνη τού Αντιχρίστου. Και τόσον θα προοδεύσει τήν Επιστήμη κατά φαντασία, ο πονηρός, ώστε θά προσπαθήσει νά ξεγελάσει τους ανθρώπους νά μή πιστεύουν είς τήν ύπαρξη τού Τρισυπόστατου Θεού.
Τότε βλέπων ο Πανάγαθος Θεός την απώλεια τού ανθρώπινου γένους θέλει κολοβώσει ( περικόψει ) τίς ημέρες διά τους ολίγους σωζόμενους, διότι θέλει νά πλανήσει εάν είναι δυνατόν ακόμη και τούς εκλεκτούς.
Τότε αιφνιδίως θέλει έλθη η δίστομος ρομφαία ( εκ Θεού ), και θα θανατώσει τον πλάνο Αντίχριστο και τους οπαδούς αυτού....
( πιστό αντίγραφο τής Προφητείας, πού βρέθηκε σέ κώδικα τής Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου τής Κύπρου )

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ -ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ;

Από δημιουργία ανθρώπου έως τό 1800 περίπου, εφευρέσεις μηδέν !
Μετά, σημειώνεται ένα τεράστιο άλμα, τέτοιο, πού δέν είχε ξαναγίνει ποτέ, από τότε πού δημιουργήθηκε ό άνθρωπος...
1769 μ.χ. Ατμομηχανή
1800 - εφεύρεση ηλεκτρικής στήλης
1822 - Φωτογραφία
1837 - Τηλέγραφος
1860 - Βενζινομηχανές
1861 - Ηλεκτρικές μηχανές
1876 - Τηλέφωνο
1880 - Ηλεκτρικό φώς
1896 - Ασύρματος
1903 - Αεροπλάνο
1925 - Τηλεόραση
1935 - Ραντάρ
1935 - Εφεύρεση νάϊλον
1942 - Πυρηνική ενέργεια
1945 - Ατομική βόμβα
1948 - Τρανσίστορ
1950 - Μικροηλεκτρονική
1969 - ο άνθρωπος στήν Σελήνη...
Τά μυρμήγκια, όταν βγάζουν φτερά χάνονται ... ( λαϊκό γνωμικό )
ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ...
Για τα χρόνια πού ζούμε ειπώθηκαν και γράφτηκαν πολλά. Ανάμεσα σ΄αύτά ξεχώρισε μία νέα προφητεία από την Ρουμανία, πού έκανε τον γύρο του κόσμου στους Χριστιανικούς κύκλους, και την οποία νομίζουμε ότι αξίζει να παραθέσουμε.
Την προφητεία αυτή την έφερε στο φώς της δημοσιότητος με μία δημοσίευσή του στον «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ» ο σεβαστός Ρουμάνος Ιερομόναχος Πετρώνιος Προδρομίτης από την Ρουμανική Σκήτη του Τιμίου Προδρόμου,στα όρια της Μεγίστης Λαύρας, στο Άγιον Όρος.
Όπως είναι γνωστό, ο κόσμος της Δύσεως καθώρισε τό έτος 1992 , ώς χρόνο ενοποίησης τών κρατών, τής Ευρωπαϊκής Κοινότητος πού τότε ήσαν 12.
Έγινε μία Ένωση σέ ένα υποτιθέμενο Κράτος, με μεγάλες οικονομικές δυνατότητες και αντίστοιχες διευκολύνσεις.
Τό γεγονός αυτό, έφερε, στούς Χριστιανικούς κύκλους τής Ελλάδος καί τού εξωτερικού, κάποιο είδος ανησυχίας...
Αφορμή υπήρξε, ή κυκλοφορία μερικών προφητειών για την εποχή μας, σάν ένα είδος κακών προειδοποιήσεων, όπως του Αγίου Νήφωνος Κωνσταντινιανής, του Οσίου Νείλου του Μυροβλήτου,του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, του Αγίου Σάββα της Καλύμνου και άλλων, οι οποίοι έζησαν σε διαφορετικούς χρόνους και τόπους μεταξύ τους, καί μίλησαν συγκεκαλυμμένα γιά έναν φοβερό επερχόμενο κίνδυνο...
Δεν θα αναφερθούμε τώρα σ΄αυτές τις προφητείες, γιατί κυκλοφορούν και είναι γνωστές στον πολύ κόσμο, θα μιλήσουμε μόνο και εν συντομία για το φοβερό όραμα του Αγίου Νήφωνος για την τελική Κρίση, και θα σταματήσουμε στην τελείως άγνωστη μαρτυρία του Αγίου Καλλινίκου Τσερνίκας,της Ρουμανίας.
Το όραμα του Αγίου Νήφωνος για την φοβερή Κρίση έγινε γνωστό από το βιβλίο
« Ένας ασκητής Επίσκοπος », που εκδόθηκε από την Μονή Παρακλήτου πολλές φορές.

Στο όραμά του ο Αγιος Νήφων είδε ότι, πρίν από την αρχή της Μελλούσης Κρίσεως, ο Θεός ξεφυλλίζει το βιβλίο των αιώνων της ανθρωπότητας. Όταν έφθασε στον έβδομο αιώνα, από δημιουργίας ανθρώπου, σταμάτησε και εσκέπασε το πρόσωπο με τα χέρια του λέγοντας με οργή:
«Αυτός ο αιώνας ξεπέρασε όλους τους άλλους σε αδικία και κακία».
Μετά από λίγο, φθάνοντας στο μέσον αυτού του αιώνος, πρόσθεσε:
« Αυτός, είναι γεμάτος από την δυσωδία ανθρωπίνων παθών, από φθόνο, μίσος, ακαθαρσία, ψεύδος …
προσθέτοντας, " Θά τόν κόψω στήν μέση, γιά νά σταματήσει ή κυριαρχία τής αμαρτίας..."
Καί αμέσως διέταξε τόν Αρχάγγελο Μιχαήλ νά ετοιμάσει τήν αρχή τής Κρίσεως...
Φοβερός ό λόγος: " Θά τόν κόψω στήν μέση " !
Όμως, τό μέσον τού Εβδόμου αιώνος είναι τό 7500.
Όταν ήλθε ό Χριστός στήν γή ( σύμφωνα μέ τίς χρονολογίες διαδοχής γονέων - παιδιών τής Παλαιάς Διαθήκης), είχαν περάσει 5508 χρόνια...
Άν σέ αυτά προσθέσουμε τό έτος 1992 πού περάσαμε, συμπληρώνονται τότε 7500 χρόνια, δηλαδή τό μέσον τού Εβδόμου αιώνος, καί ή αρχή τών εξελίξεων τής Μελλούσης Κρίσεως!
Ό Άγιος Νήφων, καθώς φαίνεται από τήν ζωή του, υπήρξε ένας Άγιος Ιεράρχης. Τό όραμά του τό διηγήθηκε στόν στενότερο μαθητή του ιερομόναχο Παύλο ό οποίος έγραψε καί τόν βίο του.
Ένα όμως, επί πλέον ντοκουμέντο, είναι καί τό γεγονός ότι ή εικόνα τού αιώνος μας, τήν οποία είδε καί περιέγραψε ό Άγιος εδώ καί 1500 χρόνια, συμφωνεί απολύτως μέ όσα βλέπουμε νά γίνονται σήμερα...
Στην συνέχεια θα αναφερθούμε σε μία πιο αποκαλυπτική μαρτυρία για την χρονιά ορόσημο 1992 , ως πιθανότατη απαρχή εξελίξεων της Συντέλειας του Κόσμου, καί βεβαίως όχι ώς χρονιά τού τέλους τής γής…
Πρόκειται για ένα όραμα ενός επίσης αγίου ιεράρχου, του Αγίου Καλλινίκου από την Ρουμανία, ο οποίος έζησε στα κοντινά μας χρόνια (1787-1868 ).
Πρίν εκλεγεί Επίσκοπος στο Ρίμνικ ο Αγιος Καλλίνικος ήταν επί 31 χρόνια ηγούμενος στο Μοναστήρι Τσερνίκα που ευρίσκεται πλησίον του Βουκουρεστίου, την πρωτεύουσα της Ρουμανίας. Σήμερα στην κεντρική εκκλησία (Καθολικό) ευρίσκονται τα λείψανα του, τα οποία αδιάκοπα θαυματουργούν και θεραπεύουν κάθε είδους σωματικές και ψυχικές ασθένειες.
Η ζωή του Αγίου Καλλίνικου γράφτηκε από το στενότερο μαθητή του, τον Αρχιμανδρίτη Αναστάσιο Μπαλντοβίν, ο οποίος την άκουσε από το στόμα του. Είδε και πολλά άλλα θαυμαστά γεγονότα της ζωής του Αγίου Γέροντος του, από τα οποία, καθώς αναφέρει, ένα πολύ μικρό μέρος έγραψε προς ωφέλεια των πνευματικών του αδελφών.
Προς καλλίτερη κατανόηση του μνημονευόμενου γεγονότος αναφέρω ότι το μοναστήρι Τσερνίκα ευρίσκεται σε πεδινή περιοχή, όπου υπάρχουν και δυο νησάκια, μέσα στην κοίτη του ποταμού Κολεντίνα: το νησί του Αγίου Νικολάου και το του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.
Το έτος 1832, όταν έγινε το αποκαλυπτικό αυτό όραμα, το μοναστήρι Τσερνίκα ευρισκόταν τότε, στο νησί του Αγίου Νικολάου, ενώ το σημερινό, πού βρίσκεται στο νησί του Αγίου Γεωργίου, δεν είχε κτισθή ακόμη.
Ο στάρετς Καλλίνικος είχε αναγνωρισθεί από όλους ως άγιος άνθρωπος, μεγάλος ασκητής, και με σπουδαία πνευματικά χαρίσματα. Γι’ αυτό καί είχε συγκεντρώσει τριγύρω του ένα μεγάλο πλήθος μοναχών και τα κελιά στο νησί του Αγίου Νικολάου ήταν ανεπαρκή για όλους.
Σκέφθηκε λοιπόν ό στάρετς, να φτιάξει ένα μεγαλύτερο μοναστήρι στο διπλανό νησί του Αγίου Γεωργίου.
Κατά Θεία ευδοκία, τότε ακριβώς ο ηγούμενος έλαβε ένα μεγάλο ποσό χρημάτων, για την ίδρυση μιας μονής. Δεν του έμενε πλέον τίποτε άλλο, παρά νά αρχίσει αυτό το έργο. Είχε όμως κάποια αμφιβολία. Τι είχε συμβεί;
Εκείνο τον καιρό στη Ρουμανία είχε διαδοθεί ότι σύντομα, δηλαδή το έτος 1848, θα γίνει το τέλος του κόσμου. Γεγονός πάντως που συνέβη και είναι γνωστό, είναι ότι το 1848 ήταν έτος επαναστάσεων και κοινωνικών μεταβολών σέ ολόκληρη την Ευρώπη.
Σκεπτόμενος αυτά, ημέρα και νύκτα, προσευχόμενος στο Θεό με όλη την καθαρότητα της ψυχής του και έχοντας αμφιβολία ν’ αρχίσει ή όχι την ανοικοδόμηση της Μονής, δεν το απεφάσιζε, αφ’ εφόσον επίστευε ότι το 1848 θα γίνη το τέλος του κόσμου.
Μια νύχτα, αρχίζοντας την νυχτερινή προσευχή του και σκεπτόμενος όλα αυτά, εκάθησε για λίγο στο σκαμνί του, διότι σέ αυτό αναπαυόταν λίγο, και ουδέποτε εξάπλωνε σε κρεββάτι.
Ξαφνικά ευρέθηκε, στην πραγματικότητα και όχι στο ονειρό του, στο διπλανό νησί του Άγιου Γεωργίου...
Από δεξιά του είχε, τον Αγιο ιεράρχη Νικόλαο, προστάτη της μονής και από αριστερά του τον άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, οι οποίοι και του έκαναν παρατήρηση, γιατί δεν αρχίζει την κατασκευή της Μονής σέ αυτό το νησί, αφού έλαβε τα χρήματα από τον αρχιερέα Στρατόνικο.
Τότε ο ηγούμενος Καλλίνικος με πολύ φόβο και τρόμο τους είπε:
«Συγχωρέστε με, Αγιοι του Θεού, αλλά διάβασα μερικές προφητείες για το μέλλον και επίστευσα ότι το έτος 1848 θα γίνει το τέλος του κόσμου για εμάς».
Τότε εκείνοι τού είπαν: « Κοίταξε προς την ανατολή...» Όταν ό στάρετς σήκωσε τά μάτια του πρός ανατολάς, δέν μπορούσε νά ιδεί τόν ουρανό, παρά μόνο μία μεγάλη φωτεινή λάμψη. Αμέσως λύγισαν τά γόνατά του καί έπεσε στήν γή σάν νεκρός. Τότε οί Άγιοι τόν σήκαωσαν όρθιο καί τού είπαν:
«Κοίταξε τώρα προς ανατολάς, και θα ιδείς το μέγα Μυστήριο της Θείας Πρόνοιας».
Δυναμωμένος από την χάρη του Θεού είδε την Αγία Τριάδα, έτσι όπως είναι ζωγραφισμένη στις άγιες Εικόνες,
ενώ κάτω από την Αγία Τριάδα, είδε μια μεγάλη περγαμηνή από χρυσό, στην οποία ήταν γραμμένα με μεγάλα γράμματα:
«7500 από Αδάμ...»
Οι Αγιοι λοιπόν που τον κρατούσαν από τα μπράτσα, του είπαν:
«Βλέπε ότι, όχι τό 1848 είναι το τέλος του κόσμου, αλλά το τέλος του ορατού κόσμου θά αρχίσει, όταν συμπληρωθούν 7500 χρόνια από κτίσεως Αδάμ.
Οπότε, πρόσθεσαν, άρχισε να κτίζεις το μοναστήρι στη μνήμη του Αγίου Γεωργίου».
Έτσι και έγινε. Μετά από αυτό το όραμα ο στάρετς Καλλίνικος άρχισε αμέσως την ίδρυση της εκκλησίας και των κελιών υπό την μορφή του τετράγωνου φρουρίου, όπως φαίνεται μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το όραμα από την βιογραφία του Αγίου Καλλίνικου της Τσερνίκας.
Όπως βλέπουμε, εδώ γίνεται λόγος ακριβώς για το 7500 από κτίσεως Αδάμ, έτος, το οποίο δείξαμε ανωτέρω ότι ανταποκρίνεται στο 1992.
Αξιον προσοχής είναι και το γεγονός ότι τα οράματα αυτά πού αναφέρουμε, συνέβησαν σε χρόνους και τόπους απομακρυσμένους μεταξύ τους και χωρίς καμμιά εξάρτηση το ένα από το άλλο, και αναφέρονται ακριβώς στο ίδιο έτος: 1992.
Ότι δηλαδή, από τό έτος 1992 , έχουμε μπεί στήν φάση τού τέλους πού οπωσδήποτε όμως έχει κάποια χρονική διαδρομή, εντελώς άγνωστη σέ όλους μας...
Για όλους εμάς σήμερα, αυτά τα αποκαλυπτικά γεγονότα είναι μια αυστηρή προειδοποίηση και προτροπή για την χριστιανική μας ζωή και την φροντίδα της σωτηρίας μας.
Ο Θεός είναι αγαθός, ελεήμων και μακρόθυμος, αλλά η αμαρτία δεν μπορεί να εξαπλώνεται χωρίς τέλος. Η κυριαρχία του κακού πρέπει να σταματήσει.
Πριν από τον κατακλυσμό « είδεν ο Κύριος ότι επληθύνετο η κακία του ανθρώπου επι της γης, και πάντες οι σκοποί των διαλογισμών της καρδίας αυτού, ήσαν μόνον κακία πάσας τας ημέρας…
Και είπεν ο Κύριος, " θέλω εξαλείψει τον άνθρωπον, τον οποίον εποίησα, από προσώπου της γής " (Γεν. 5, 5- 7) και τον κατέστρεψε με τον κατακλυσμό.
Τα αμαρτήματα των Σοδόμων και Γομόρρων είχαν φθάσει μέχρι τον ουρανό και ο Θεός τους έκαψε με φωτιά.
Ο έβδομος αιώνας στον οποίο ζούμε, ξεπέρασε με τις αμαρτίες του όλους τούς άλλους προηγούμενους...
Όμως, άς θυμηθούμε και τον προφήτη Ιωνά στην Νινευί, με 40 ημέρες μόνο προθεσμία καταστροφής, αν η Νινευϊ δεν μετανοήσει.
Αλλά οι κάτοικοι της μεγάλης αυτής Πολιτείας, με σκληρή νηστεία , μετάνοια, και διακοπή κάθε αμαρτίας άλλαξαν την απόφαση του Θεού και δεν καταστράφηκαν...
πηγή: http://www.kivotoshelp.gr/

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Προσευχή για τις δύσκολες στιγμές

Η κατάσταση της ψυχής μετά τον θάνατο του σώματος

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΑΥΜΑΤΑ