“Αγνή Παρθένε Δέσποινα”

Ύμνος στην Θεοτόκο Μαρία,


από το Θετοκάριο του Αγίου Νεκταρίου


“Αγνή Παρθένε Δέσποινα”
Ο ύμνος “Αγνή Παρθένα – Δέσποινα είναι ένας μη-λειτουργικός ύμνος, που συνέθεσε ο Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης τον 19ο αιώνα, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως διευθυντής της Θεολογική Σχολής στην Ριζάρειο της Αθήνας.

Η παράδοση θέλει την Παρθένο να εμφανίζεται ενώπιον του Αγίου Νεκταρίου στο μοναστήρι της Αίγινας, και να του ζητάει να καταγράψει σε χαρτί έναν ιδιαίτερο ύμνο, όπου οι αγγελικές χορωδίες ήταν έτοιμες να το ψάλλουν. Αυτός ο Ύμνος ήταν ο “Αγνή Παρθένα – Δέσποινα”.

Εδώ, τον ακούμε σε μελοποίηση και ψαλμωδία από τους πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, του Αγίου Όρους.(Από Ωδή β’) Ήχος πλ.α΄

Αγνή Παρθένε Δέσποινα

Άχραντε Θεοτόκε

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Παρθένε Μήτηρ
₼νασσα
Πανένδροσε τε πόκε

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Υψηλοτέρα ουρανών
ακτίνων λαμπροτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Χαρά Παρθενικών Χορών
αγγέλων υπερτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Εκλαμπροτέρα ουρανών
φωτός καθαρωτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
των ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε


(από Ωδή ε΄)

Μαρία Αειπάρθενε

Κόσμου παντός Κυρία

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Άχραντε Νύμφη πάναγνε

Δέσποινα Παναγία

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Μαρία Νύμφη Άνασσα
χαράς ημών αιτία
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Κόρη σεμνή Βασίλισσα
Μήτηρ υπεραγία
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Τιμιώτερα Χερουβείμ
υπερενδοξοτέρα.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
των ασωμάτων Σεραφείμ
των θρόνων υπερτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε


(από Ωδή δ’)

Χαίρε το άσμα Χερουβείμ

χαίρε ύμνος Αγγέλων

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Χαίρε ωδή των Σεραφείμ

χαρά των Αρχαγγέλων

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Χαίρε ειρήνη και χαρά

λιμήν της σωτηρίας

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Παστάς του Λόγου ιερά

άνθος της αφθαρσίας

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Χαίρε Παράδεισε τρυφής
ζωής τε αιωνίας
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Χαίρε το ξύλον της ζωής
Πηγή αθανασίας
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε


(Από Ωδή ε’)

Σε ικετεύω Δέσποινα

Σε ουν επικαλούμαι

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Σε δυσωπώ,Παντάνασσα

Σην χάριν εξαιτούμε

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε


(Από Ωδή β΄)

Κόρη σεμνή και άσπιλε

Δέσποινα Παναγία

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Θερμώς επικαλούμε Σε

Ναέ ηγιασμένε

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε


(Από Ωδή ε΄)

Αντιλαβού μου, ρήσε με

από τού πολεμίου

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Και κλήρονομον δείξον με

ζωής της αιωνίου

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
 


[Μελοποίησις και ψαλμωδία από πατέρες Ι.Μ. Σίμωνας Πέτρας Άγ. Όρος]


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Προσευχή για τις δύσκολες στιγμές

Η κατάσταση της ψυχής μετά τον θάνατο του σώματος

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΑΥΜΑΤΑ